IV Magyarország (Anjouk)

Berezvai Dani 10D

IV Magyarország (Anjouk).doc

Anjouk

Az Árpád-ház 1301-ben férfiágon kihalt, III. András volt az utolsó Árpád-házi uralkodó.

Végül a női ágon beházasodott Anjou-család Károly Róbertje nyerte el a trónt, a két másik trónkövetelőt legyőzve.

Honor: A hatalmi elit tagjainak adott földbirtok arra az időre, ameddig tisztségüket betöltötték. E birtok jövedelmeiből kellett fedezniük a beosztással járó összes kiadásokat.

Kapuadó: (internetről) Ha a jobbágy kapuján átfér egy ökrösszekér, 18 dénár kapuadót fizessen.

Bányászat: Támogatta az új bányák nyitását, a haszon 1/3-át megtarthatta a földesúr.

Bandérium: Főúri magánhadsereg, zászlóalj. A legfőbb vezetőknek saját hadserege lehetett.

Új kereskedelmi útvonal: 1335-ben a visegrádi királytalálkozón jelölték ki, Bécset elkerülve.

Kétféle város: Mező~: hűbéri kötöttségek, kiváltságok. Szabad királyi ~: körbefalazott, polgárjog.

Perszonálunió: Fia, Nagy Lajos Lengyel király lett, de a két országnak csak a királya volt közös.

Egy és ugyanazon szabadság: Minden nemesnek ugyanazok a jogai és kiváltságai.

Luxemburgi Zsigmond: Nagy Lajos lányának férje, szakembereket is hívott tanácsosnak. Évekig tartó távolléteiben sem gyengült meg hatalma.

 

Török veszély

Magyarország szomszédjainak meggyengülése miatt nagyhatalom lesz. Mikor a törökök délen szomszédunkká váltak, külpolitikai helyzetünk gyökeresen megváltozott.

Luxemburgi Zsigmond végvárrendszert építtet, csak bandériumaink és királyi hadseregünk van.

Hunyadi János sikeres hadvezér. Téli hadjárata: 1443 vége – 1444 eleje. Minden csatát megnyert, de mégis vissza kellett vonulnia a török túlerő miatt. Ezután védekező harcmodorra váltott. Nándorfehérvárt sikeresen megvédte a szultánnal szemben.

Hunyadi Mátyás trónviszályok egész sora után lett királlyá koronázva. Az adókat átnevezte, így megszűntek az eddig szerzett mentességek. Rendkívüli hadiadó: gyakran szedték, 1 aranyforint.

Fekete sereg: Főként zsoldosokból állt, eleinte 6, később 20 ezer fő. Még Bécset is bevette 1485. Mátyás felesége Beatrix nem szerzett erős szövetségest. Rendezett, erős országot hagyott hátra.

Városok: Bánya~, Mező~, Kereskedő~, Királyi ~. Sok a tűzvész és a járvány, de a bevándorlás mértéke szinten tartja a népességet. Vízvezeték, csatorna ritkaságszámba ment. Jobbágypolgárok

 

2 óra, 298 szó, 2254 karakter.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.