VI Magyarország az Újkorban

VI Magyarország az Újkorban.doc

Jagellók, török hódoltság

 

Mátyás halála után a Jagelló-házból II. Ulászló lesz a király, alkalmatlan. Fia II. Lajos sem jobb.

Dózsa György: Keresztes háborúból parasztfelkelés. Eleinte sikeres volt, leverés után a megtorlás a vezérek kivégzése és a jobbágyok röghözkötése. De gyakorlatban a rendelkezés késik.

Mohácsi csata: Végváraink gyengék, Nándorfehérvár 5 éve elesett, Habsburgokat lefoglalták a franciák, török támad, 1526, katasztrófa, király meghalt, sereg fele oda, Budáig vonult a szultán.

15 évvel később a törökök megszállták Budát, az ország három részre szakadt. Végvárhálózat 22000 fős védősereggel a határon. A várharcok lelassítják, majd megállítják a török nyomulását.

Eger sikeres védelme 1552, Szigetvár eleste 1566 Itt Szulejmán és Zrínyi mindketten meghalnak.

Tizenöt éves háború: 1606-ig tart, Török és Habsburg harcol magyar földön, jelentős kárt okozva.

Kettős adóztatás: A török többet, mint a szokásos, a magyar felét szedte a régi adómennyiségnek.

Sok sikertelen kísérlet történt az újraegyesítésre, Fráter György, Báthory, Bocskai, Bethlen, stb.

A törökök megtorló támadása Erdély ellen: 1660-ban elesik Várad, Erdély nem önálló többé.

Zrínyi téli hadjárata 1664 hídégetés, török sereg szétverése. De előnytelen békét kötünk.

További sikertelen kísérletek: A Wesselényi-féle és a Kuruc mozgalom Thököly vezetésével.

Szent Liga: A pápa szervezte. 1699 sikerült kiűzni a 150 éves török megszállást.

Újszerzeményi Bizottság: A birtok értékének 10%-a a fegyverváltság, ennyibe kerül visszavenni.

Szabadságharc: II. Rákóczi Ferenc vezeti. A törökök elmentek, de a Habsburgokat is ki kell űzni.

A harc eleinte sikeres, a franciák még pénzzel is támogattak. Majd a Habsburgok legyőzik a franciákat, és nagyobb erővel tudnak minket támadni. 1711-ben letettük a fegyvert. Szatmári béke. A népesség nem növekedett annyira, mint máshol. A kis jégkorszak miatt rövidebbek a nyarak. A védekezés miatt elmocsarasították a várak környékét.

 

1 és fél óra, 280 szó, 1977 karakter.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.