Zrínyi Miklós

Berezvai Dani 10D 

Zrínyi Miklós.doc

Zrínyi Miklós

(1620-1664)

A horvátországi származású Zrínyi Miklós a magyar Barokk fénykorának költője. Elsősorban hadvezér, másodsorban politikus és csak harmadsorban költő. Télen, mikor nem voltak harcok tudott csak időt szakítani az írásra. Irodalmi munkái a hadvezérséget szolgálták. Egy teljes katonai kézikönyvet tervezett megírni, de mindössze néhány mű készült el. Harcászati jellegű művei:

 • Az török áfium ellen való orvosság – zsoldos hadsereg
 • Tábori kis tracta – hadi szabályzat, seregfelépítés
 • Vitéz hadnagy – ideális hadvezér személye, stratégiák
 • Mátyás király életéről való elmélkedések – a királyok
 • Szigeti veszedelem – a török legyőzhető! (motiváló mű)

Zrínyi erősen vallásos taníttatásban részesült, apja korai halála után Pázmány Péter érsektől tanult, Csáktornyán. Európa Zrínyiben látta a török sereg megállítóját, de mivel ő bírálta a monarchiát, később a bizalmat megvonták tőle.

Halála gyanús körülmények között történt; vadászbaleset során egy vadkan több helyen is súlyosan megsebesítette, a vérzést nem sikerült megállítani, így belehalt. Sokan összeesküdésre, orvtámadásra gyanakodtak, de nem volt szemtanú, aki bizonyíthatta volna. Bárhogyan is történt, a kormánynak jól jött Zrínyi halála.

Magyar Barokk

A polgáriasodást követően az egyház vezeti be, 1600 és 1772 között. Magyarország vezető stílusirányzatává vált. Négy részre osztható; Kezdetek, Fénykor, Emlékírók kora, Késő Barokk. Pázmány Péter az első ismertebb magyar Barokk költőnk, Zrínyit a legnagyobbként tartják számon, és Gyöngyösi István pedig a kulturális enciklopédia szerint a legolvasottabb. A barokkban teremtett új műfaj, az Eposz teljes díszében pompázott. Általános igazság volt akkor, hogy az eposz a műfajok királya.

A barokk művészettörténeti stílus, elnevezését az olasz barocco szóból kapta (Jelentése: nyakatekerten díszített). A reneszánszt váltotta fel, a XVII században. Kialakulásának történelmi oka a katolikus ellenreformáció és a feudalizmus megerősödése. A barokk nem csak egyházi művészet, elterjed a főurak és még a polgárok között is. Jellemzői:

 

 • Erősen vallásos elemek
 • Földi élet megvetése
 • Lenyűgöző, magasztos
 • Túldíszített
 • Mozgalmas
 • Irracionális (túl a valóságon)
 • Nagy műfajokat használ (eposz, dráma)

 

A Barokk hatása természetesen nem csak az irodalomra terjedt ki; Az építészetben is megjelenik, például fényűzően díszített, hatalmas katedrálisok formájában. A festészetben giccses, meghökkentő képek születtek. A szobrászatban a hatalmas, élethű, kinyúló alkotások uralkodtak. A zenében a fő cél az elkápráztatás, nagyméretű orgonákkal, kórusokkal érték el a kellő hatást. (Ekkor élt Vivaldi és Bach is)

Szigeti Veszedelem

A szigeti veszedelem megírásával Zrínyi motiválni akart. A történet bizonyíték arra, hogy a törökök már nem olyan erősek, mint voltak – legyőzhetőek! (Magyarország egyedül van a török ellen)

Kettős paradoxon: a mű végén a török győzelmet vereségként mutatja be, a magyar vereséget pedig győzelemként, hiszen a törökök nem tudtak itt maradni. (Ezzel Zrínyi nem hamisítja meg a történelmet, csak más fényben ábrázolja az eseményeket, hogy megmaradjon a mű motivációs hatása) Kell is az a motiváció!

A barokk kor jellemzői a számmisztika, és a tudatos szerkesztettség. A mű pontosan 1566 versszakból (strófa) áll, ez utalás a szigeti ostrom évére. További barokk vonások a műben:

 • Ellentétek: pokol-menny, török-magyar jellemzők, értékek
 • Párhuzamok: Demirhán és Deli Vid a két vitéz párbajozó
 • Szónoklatok: Zrínyi beszéde a várvédőkhöz
 • Csodás elemek: angyali légió a hősök lelkét mennybe szállítja
 • Monumentalitás: nagy terjedelem, sok szereplő, összetett mondatok használata, hatalmas hadseregek, stb
 • Festői látásmód
 • Illúziókeltés
 • Túldíszített jelzők
 • Hangulatfestő szavak
 • Metaforák
 • Gazdag nyelvezet
 • Stílusos fogalmazás

 

 

A Szigeti Veszedelemben három műfaj elemei is keverednek:

 • Lírai: elmélkedések (pl.: Szkender és Rézmán a 3. énekben)
 • Epikai: leírás, elbeszélés, seregjellemzés (pl.: a seregszemlék)
 • Drámai: dialógusok, konfliktushelyzetek

Eposz

Az eposz egy múlt időben íródott, verses formájú elbeszélő költemény. Az epika legkorábban kialakult műfaja. A barokk eposz jellemzői:

 

 • In medias res (közepébe vág)
 • Keresztény beállítottság
 • Költői képek
 • Túlzások
 • Halmozások
 • Patetikus megfogalmazás
 • Mitológiai elemek
 • Propozíció (témamegjelölés)
 • Invokáció (múzsa segítségkérés)
 • Enumeráció (seregszemle)
 • Állandó Jelzők
 • Isteni Beavatkozás
 • Harcleírás
 • Fordulat

 

Az eposz Hősköltemény, vagyis főszereplője egy rendkívüli képességekkel felszerelt karakter (pl. Zrínyi). Tárgya leggyakrabban egy, az egész nemzetre kiható esemény (pl. tatárjárás). A legtöbb műnek ideológiai háttere is van (pl. Isteni büntetés a török).

Kronológia (Fontosabb Évszámok)

 • 1566. A költő dédapja egy hónapi védekezés után kitört a rommá-lőtt várból és hősi halált halt.
 • 1620. Zrínyi Miklós megszületett.
 • 1636. Itáliába utazott 16 évesen.
 • 1646. Megírta a Szigeti Veszedelmet.
 • 1647. Horvát bán, és Dél-Magyarország főparancsnoka lett.
 • 1649. Tábori kis Tracta (hadtudományi munka)
 • 1651. Adriai tengernek Syrenaia: Szigeti Veszedelem, és egyéb versei (gyűjtemény, Bécsben jelenik meg.)
 • 1653. Vitéz hadnagy (hadtudomány)
 • 1656. Mátyás király életéről való elmélkedések (történelmi mű)
 • 1661. Az török áfium ellen való orvosság (röpirat)
 • 1663. Zrínyi az egész magyar hadsereg főparancsnoka lett.
 • 1664. Téli hadjárat a török ellen. (Sikeres, 6km hosszú hidat felégetett, török utánpótlást ezzel átvágta, Kanizsa ostroma viszont már sikertelen)
 • 1664. Zrínyi Miklóst halálos baleset érte.

Budapest, 2008. november 16.       Berezvai Dani 10D        (5791 karakter)

Életrajzkönyv forrás: Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora (1965)

Egyéb források: Tankönyv, Füzet, Órai anyag, Körülbelül húsz Zrínyis honlap: http://hu.wikipedia.org/wiki/Zrínyi_Miklós_(költő)  ~{http://www.freeweb.hu/bel}  ~/e2/barokk.html  ~/e2/zrinyi.html  ~/e3/ma02.html  ~/e3/ma20.html  ~{+erettsegi}  ~/szr.htm  ~/zmu.htm  ~/zri.htm stb…

Leave a Reply

Your email address will not be published.